Gmina i miasto Kisielice jest terenem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Sprzyja temu czyste powietrze, bliskość jezior i lasów, rzeźba terenu oraz wspaniałe zabytki godne zobaczenia. Gmina dysponuje terenami pod działalność produkcyjną, usługową i turystyczną. Władze samorządowe są otwarte na współpracę zarówno z inwestorami krajowymi jak i zagranicznymi.

Gmina położona jest w dorzeczu rzeki Gardęgi, niewielki obszar na północy należy do dorzecza Liwy , a na południu do dorzecza Osy. Występuje tu 10 jezior ( m.in. Jezioro Goryńskie, Jezioro Dłużek i Jezioro Trupel , w mieście Jezioro Kisielickie) oraz wiele tzw. oczek.

Występują tu przede wszystkim gleby brunatne wytworzone na glinach lekkich i iłach, a także gleby torfowe, mułowo - torfowe i murszowe. Lasy i tereny leśne stanowią około 12% ogólnej powierzchni gminy.

Zwierzęta, które można spotkać to : królik, zając szarak, nornica, wiewiórka, mysz, lis, borsuk, kuna, tchórz, łasica, gronostaj, wydra, piżmak, łoś, sarna, jeleń, dzik, orlik krzykliwy, bocian czarny.

Gmina Kisielice została podzielona na 14 sołectw i Komitet Osiedlowy w Kisielicach.

Sołectwa to :

1. Biskupiczki - obejmujące wieś Biskupiczki i Byliny
2. Butowo - obejmujące wieś Butowo
3. Goryń - obejmujące wsie : Goryń, Kantowo , Wałdowo
4. Jędrychowo - obejmujące wieś Jędrychowo
5. Klimy - obejmujące wieś Klimy
6. Krzywka - obejmujące wieś Krzywkę
7. Limża - obejmujące wieś Limżę
8. Łęgowo - obejmujące wsie: Stary Folwark, Nowy Folwark, Łęgowo POHZ, Łęgowo wieś
9. Łodygowo - obejmujące wieś Łodygowo
10.Ogrodzieniec - obejmujące wieś Ogrodzieniec
11.Pławty Wielkie - obejmujące wsie: Pławty Wielkie, Galinowo
12.Sobiewola - obejmujące wieś Sobiewolę
13.Trupel - obejmujące wieś Trupel
14.Wola - obejmujące wieś Wolę.


Fot. By Dosp84 - Praca własna, GFDL)