Gmina Kisielice położona jest w południowo - zachodniej części wojewodztwa warmińsko - mazurskiego przy drodze krajowej nr 16. Sąsiaduje z gminami : Susz, Iława, Biskupiec, Łasin, Gardeja i Prabuty. Siedzibą gminy jest miasto Kisielice. Gmina i miasto Kisielice jest terenem bardzo atrakcyjnym turystycznie.

Sprzyja temu czyste powietrze, bliskość jezior i lasów, rzeźba terenu oraz wspaniałe zabytki godne zobaczenia. Gmina dysponuje terenami pod działalność produkcyjną, usługową i turystyczną. Władze samorządowe są otwarte na współpracę zarówno z inwestorami krajowymi jak i zagranicznymi.

Gmina położona jest w dorzeczu rzeki Gardęgi, niewielki obszar na północy należy do dorzecza Liwy , a na południu do dorzecza Osy. Występuje tu 10 jezior ( m.in. Jezioro Goryńskie, Jezioro Dłużek i Jezioro Trupel , w mieście Jezioro Kisielickie) oraz wiele tzw. oczek.

Występują tu przede wszystkim gleby brunatne wytworzone na glinach lekkich i iłach, a także gleby torfowe, mułowo - torfowe i murszowe. Lasy i tereny leśne stanowią około 12% ogólnej powierzchni gminy.

Zwierzęta, które można spotkać to : królik, zając szarak, nornica, wiewiórka, mysz, lis, borsuk, kuna, tchórz, łasica, gronostaj, wydra, piżmak, łoś, sarna, jeleń, dzik, orlik krzykliwy, bocian czarny.

Terytorium Gminy Kisielice wynosi 17280 ha.

/ Fot. Pixabay / CC0